O školce

Mateřská škola je umístěna ve středu města na okraji sídliště. Je pavilonového typu Velox se sedlovou střechou.

Objekt se skládá ze tří pavilonů a z hospodářské budovy.

V současnosti je mateřská škola trojtřídní s kapacitou 80 dětí v rozmezí od 2,5 let do 6 let.

V letech 2014-2015 proběhla přeměna okolí mateřské školy na přírodní zahradu.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií- Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu „ Životní prostředí“. Přeměna poskytuje dětem možnost výběru z mnoha aktivit.

Lokalita, ve které se naše MŠ nachází, umožňuje pozorování přírody, nabízí realizaci ekologické výchovy, naplňování zdravého životního stylu, umožňuje pěší výlety a tak podporu zdraví dítěte.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „ROK V MŠ“.

Charakteristika našeho školního vzdělávacího programu je dána již mottem mateřské školy. Je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a s tím souvisejících lidových tradic a zvyků. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a společností.

Třídy

Provozní doba MŠ

Provozní doba MŠ:  6.00 hodin do 16.00 hodin.

Zaměstnanci MŠ

Provozní zaměstnanci MŠ

 
sign

Najdete nás na

Mikulášovice 1066,
40779, Mikulášovice