Aktuality

Vzdělávání distančním způsobem zahájeno 5.1.2021

05. 01. 2021
Povinnost absolvovat distanční vzdělávání se vztahuje pouze na děti v posledním roce v MŠ, t.j. na předškoláky, kteří v následujícím roce odcházejí do základní školy.
Distanční vzdělávání je zahajováno a ukončováno v průběhu školního roku podle počtu chybějících a docházejících předškoláků ale i na základě přerušení provozu mateřské školy z mimořádných důvodů. Termín zahájení a ukončení budeme sdělovat na webových stránkách mateřské školy, na nástěnkách MŠ, osobně či telefonicky. Bližší informace jsou ve vydaném "Pokynu ředitelky MŠ k distančnímu vzdělávání č.j.5/2020", který je zveřejněn na našich webových stránkách v záložce " Pro rodiče ".
Klingerová Kristina, ředitelka MŠ
 
sign

Najdete nás na

Mikulášovice 1066,
40779, Mikulášovice