Aktuality

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3.května 2021

02. 05. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od        3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 

Testování pro děti s povinným předškolním vzděláváním  

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

Preventivní antigenní test se ve školkách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školky. Nebude-li dítě  přítomno v den termínu testování ve školce, testování se provede v den jeho příchodu po telefonické domluvě. Volejte prosím den předem.

Děkujeme za spolupráci.

 
sign

Najdete nás na

Mikulášovice 1066,
40779, Mikulášovice