Aktuality

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021

22. 04. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 byla vydána:

  • změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021.Mimořádné opatření vyvěšeno na úřední desce. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
  • V mateřských školách od 26. 4. 2021
  • se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě,bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ), ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici,může se počet krajů s tímto režimem v MŠ rozšířit
  • v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogo),testují jedenkrát v pracovním týdnu
  • pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do v celé ČR.
 
sign

Najdete nás na

Mikulášovice 1066,
40779, Mikulášovice